ວິທີການເຮັດວຽກຂອງ Enkidu ສຳລັບລູກຄ້າຂອງທ່ານ

step-1

ດາວໂຫຼດແອັບພລີເຄຊັນ

ລູກຄ້າສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໂປຣແກຣມຄວາມຊື່ສັດຂອງທ່ານດ້ວຍການສະແກນຄັ້ງທຳອິດຂອງພວກເຂົາ
step-2

ສະແກນກັບພະນັກງານ

ປ້າຍຊື່ QR ຂອງພວກເຮົາສຳລັບພະນັກງານ ຈະເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າທຸກທ່ານມີໂອກາດໃນການເຂົ້າຮ່ວມໂປຣແກຣມຄວາມຊື່ສັດຫຼາຍຂຶ້ນ. ປ່ຽນພະນັກງານໃຫ້ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ
step-3

ສະສົມຄະແນະ ແລະ ແລກເອົາຂອງລາງວັນຕອບແທນ

ລູກຄ້າຈະກັບມາແລກຄະແນນເພື່ອເອົາລາງວັນຕອບແທນ, ເຊິ່ງພວກເຂົາຈະສາມາດແລກໄດ້ຈາກທຸລະກິດຂອງທ່ານເທົ່ານັ້ນ
step-4

ສະແນັບຮູບຖ່າຍເຊຟຟີ

ລູກຄ້າຈະໄດ້ຮັບລາງວັນຈາກການໂພສຄຳເວົ້າມ່ວນໆດີໆ ແລະ ຮູບຖ່າຍເຊຟຟີຂອງພວກເຂົາ. ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາສາມາດຊື້ອາຫານທ່ຽງໄດ້ໂດຍໃຊ້ພຽງແຕ່ໂທລະສັບ ແລະ ຮອຍຍິ້ມເທົ່ານັ້ນ. ບໍ່ມີຫຍັງດີໄປກວ່ານັ້ນອີກແລ້ວ
ທົດລອງເບິ່ງ