ປະໂຫຍດສຳລັບທຸລະກິດ

ເຄື່ອງມືທີ່ມີປະສິດຕິພາບໃນການເຮັດໃຫ້ເກີດການມີສ່ວນຮ່ວມລະຫວ່າງພະນັກງານຂອງທ່ານ ແລະ ລູກຄ້າ

ເຮົາຮູ້ວ່າທ່ານເປັນຄົນມີວຽກຫຼາຍ. ຍ້ອນແນວນັ້ນ, ພວກເຮົາຈຶ່ງພັດທະນາ Enkidu ທີ່ງ່າຍ ແລະ ສະດວກໃນການຕິດຕັ້ງ, ພ້ອມທັງສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານດຳເນີນທຸລະກິດທັງໝົດຂອງທ່ານຜ່ານທາງມືຖືໄດ້

ເພີ່ມການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງລູກຄ້າ
ແອັບພລີເຄຊັນສຳລັບທຸລະກິດຂອງ Enkidu ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສາມາດຕິດຕາມ, ຈັດການ ແລະ ຂະຫຍາຍຖານລູກຄ້າຂອງທ່ານໄດ້. ທ່ານສາ ມາດກວດເບິ່ງກິດຈະກຳການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ຮູບຖ່າຍເຊຟຟີຂອງລູກຄ້າທ່ານໄດ້; ຈາກນັ້ນທ່ານສາມາດສົ່ງບາງຢ່າງທີ່ພິເສດເພື່ອແທນຄຳຂອບໃຈໃຫ້ລູກຄ້າ ເຊິ່ງຈະຖືກສົ່ງເຂົ້າມືຖືຂອງພວກເຂົາໂດຍກົງ.

ສົ່ງເສີມການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານສັງຄົມ
ເຊຟຟີ ຫຼື ການຖ່າຍຮູບຕົນເອງ ເປັນປະຕິບັດການໜຶ່ງທີ່ມີຢູ່ໃນແອັບພລີເຄຊັນຂອງພວກເຮົາ ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າຂອງທ່ານ ມີສ່ວນຊ່ວຍໃນເລື່ອງການຈັດການທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ໌ ຈຶ່ງບໍ່ເປັນບັນຫາຂອງທ່ານອີກຕໍ່ໄປ. ທັງໝົດທີ່ທ່ານຕ້ອງເຮັດແມ່ນພຽງແຕ່ຕ້ອງກວດກາເນື້ອຫາຂອງພວກເຂົາ, ແລະ ບາງເທື່ອອາດສົ່ງຄວາມຮູ້ສຶກຂອບໃຈໄປໃຫ້ລູກຄ້າເປັນແຕ່ລະໄລຍະ.

ເພີ່ມປະສິດຕິພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ
ໃຫ້ຄິດວ່າພະນັກງານຂອງທ່ານປຽບສະເໝືອນຕົວເຊື່ອມລະຫວ່າງລູກຄ້າ ແລະ ທຸລະກິດຂອງທ່ານ; Enkidu ແມ່ນທຸກຢ່າງທີ່ຈະຊ່ວຍສະໜັບສະໜູນໃຫ້ພວກເຂົາເປັນໂຕຂອງພວກເຂົາເອງໃນຮູບແບບທີ່ດີທີ່ສຸດ, ເພື່ອໃຫ້ທ່ານເປັນສິ່ງທີ່ດີກວ່າ. ທ່ານສາມາດກວດເບິ່ງຂໍ້ມູນລາງວັນຕອບແທນ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງພະນັກງານ ໃນໂປຣແກຣມຄວາມຊື່ສັດ ຜ່ານແອັບພລີເຄຊັນສຳລັບການຈັດການບຸກຄະລາກອນຂອງ Enkidu

ສະໜັບສະໜູນແນວຄິດລິເລີ່ມຕ່າງໆທາງດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ
ພວກເຮົາລ້ວນແຕ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບ 3 Rs: reduce, reuse, recycle (ຫຼຸດຜ່ອນ, ນໍາກັບມາໃຊ້ຄືນໃໝ່, ແລະ ນຳກັບມາຜະລິດໃໝ່). ແລະ ປັດຈຸບັນ, Enkidu ໄດ້ເພີ້ມອີກ 2 Rs: “redeem rewards” ຫຼື ການແລກເອົາລາງວັນຕອບແທນ. ສະໜັບສະໜູນໃຫ້ລູກຄ້າຂອງທ່ານສົ່ງເສີມທຸລະກິດທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ, ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມພາລະກິດຮັກສາໂລກຂອງພວກເຮົາ, ໃນການຊື້ແຕ່ລະຄັ້ງ.

ຮັກສາຄວາມລຽບງ່າຍ
ຈາກສະຕິກເກີ້ຍີ່ຫໍ້ ຈົນຮອດ ລະຫັດ QR, ພວກເຮົາສະໜອງທຸກຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການສຳລັບການເຂົ້າຮ່ວມ Enkidu ທີ່ຄົນຈໍານວນຫຼາຍນິຍົມ. ພວກເຮົາຍັງມີການດັດປັບໂປຣແກຣມຄວາມຊື່ສັດຂອງລູກຄ້າ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບຮູບແບບທຸລະກິດຂອງທ່ານ, ເໝາະກັບທັງຕົວທ່ານເອງ ແລະ ລູກຄ້າຂອງທ່ານ. ໃຜວ່າທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ໝົດທຸກຄົນພໍໃຈໄດ້?

ຜົນປະໂຫຍດສຳລັບລູກຄ້າ

ຕື່ມຄວາມພິເສດໃຫ້ກັບທຸກໆປະສົບການ

ແອັບພລີເຄຊັນ Enkidu ໃສ່ຄວາມພິເສດລົງໄປໃນທຸກມື້. ພຽງແຕ່ເພີ່ມຄວາມພິເສດນ້ອຍໆລົງໄປ ເພື່ອປ່ຽນໃຫ້ກິດຈະວັດປະຈຳວັນທົ່ວໄປ ການເປັນພິທີການທີ່ມີຜົນຕອບແທນ

ທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັບຊຸມຊົນຂອງທ່ານ
Enkidu ສາມາດປ່ຽນສະຖານະທ່ານຈາກຄົນແປກໜ້າໃຫ້ກາຍເປັນລູກຄ້າທີ່ຮັກແພງ ໂດຍການເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດທີ່ທ່ານຮັກໄດ້ຮູ້ຈັກກັບທ່ານ. ທ່ານສາມາດຮັບຄະແນນສະສົມ ແລະ ລາງວັນຕ່າງໆ ໄດ້ຈາກການຢ້ຽມຢາມທຸລະກິດເປັນປະຈຳ, ແລະ ພຽງແຕ່ກົດປຸ່ມຄັ້ງດຽວ, ພວກເຮົາກໍ່ສາມາດແນະນຳທຸລະກິດໃໝ່ໆທີ່ທ່ານຈະຮັກ ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮູ້ຈັກ.

ກ້າວສູ່ລະບົບດິຈິຕອລ
ບັດຕ່າງໆທີ່ເຮົາໃຊ້ຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ, ອີກບໍ່ດົນກໍ່ຈະກາຍເປັນພຽງສິ່ງຂອງທີ່ຢູ່ໃນອາດີດ – ເປັນຫຍັງຕ້ອງໃຊ້ເຈ້ຍໃນເມື່ອທ່ານສາມາດຕິດຕາມລາຍການຊື້ສິນຄ້າ ແລະ ລາງວັນຕ່າງໆໄດ້ຜ່ານໂທລະສັບຂອງທ່ານ? ນັ້ນແຫຼະຄືຄວາມອັດສະຈັນຂອງ Enkidu; ເມື່ອທ່ານດາວໂຫຼດຕົວສະແກນລະຫັດ QR ທີ່ລຽບງ່າຍຂອງພວກເຮົາ, ທຸກໆທຸລະກຳກໍ່ຈະເຊື່ອມຫາກັນ

ຮັບຄະແນນສະສົມຈາກການຖ່າຍຮູບຕົນເອງ
ທ່ານຖ່າຍຮູບເຊຟຟີ ຜ່ານໂທລະສັບຄັ້ງລ່າສຸດຕອນໃດ? Enkidu ປ່ຽນຄວາມຊົງຈຳເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ກາຍເປັນສະກຸນເງິນຕາປະເພດໜຶ່ງ – ການໂພສຮູບຖ່າຍເຊຟຟີໃນມື້ທ່ຽງຢູ່ຮ້ານຄາເຟ້ທີ່ທ່ານມັກ ລົງໃນ Facebook ຫຼື Instagram ທ່ານຈະໄດ້ຄະແນະສະສົມ ແລະ ລາງວັນຕອບແທນ; ແລະ ບາງເທື່ອທ່ານກໍ່ອາດຈະໄດ້ກິນມື້ທ່ຽງຟຣີ. ບໍ່ມີຫຍັງດີໄປກວ່ານັ້ນອີກແລ້ວ

ຕິດຕາມໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີ
Enkidu ຊ່ວຍທ່ານຕິດຕາມຄະແນນສະສົມ, ລາງວັນ, ແລະ ກິດຈະກຳຂອງທ່ານ, ທ່ານຈຶ່ງມີເລື່ອງທີ່ຕ້ອງຄິດນຳໜ້ອຍລົງໜຶ່ງຢ່າງ ໃນລະຫວ່າງຊ່ວງພັກດື່ມກາເຟຂອງທ່ານ. ແອັບພລີເຄຊັນນີ້ ໃຫ້ທ່ານສາມາດເລືອກປ່ຽນພາສາ ແລະ ເລືອກປ່ຽນການເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂປຣຟາຍ໌ຕ່າງໆຂອງທ່ານທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ໌ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດຕິດຕໍ່ກັບເພື່ອນຂອງທ່ານໄດ້ – ງ່າຍ!

ສະຫຼອງໃຫ້ກັບວຽກທີ່ເຮັດໄດ້ດີ
ທຸລະກິດຕ່າງໆໃນ Enkidu ທີ່ສົ່ງເສີມສິ່ງດີໆ ແລະ ໃສ່ໃຈສິ່ງແວດລ້ອມ ຈະໄດ້ຮັບປ້າຍ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍສັນຍາລັກ ພາຍໃນແອັບຂອງ Enkidu , ດັ່ງນັ້ນການເລືອກຮ້ານອາຫານຈະເປັນສິ່ງທີ່ງ່າຍຂຶ້ນຫຼາຍ. ທ່ານສາມາດຮັບລາງວັນສຳລັບການພົກພາຖົງ ຫຼື ຈອກທີ່ສາມາດນຳກັບມາໃຊ້ໃໝ່ໄດ້ໄປຮ້ານທີ່ຮ້ານມັກ, ສະນັ້ນການຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ຈຶ່ງເປັນການແລກປ່ຽນທີ່ຍິ່ງດີຂຶ້ນໄປອີກ.