ພົບກັບທີມງານ

ທີມງານຂອງພວກເຮົາມີປະສົບການເຮັດວຽກຢູ່ໃນບໍລິສັດທີ່ມີຍີ່ຫໍ້ທີ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໃນຫຼາຍຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ, ມີປະສົບການໃນການພັດທະນາຊອບແວຣກ່ຽວກັບການຄ້າ, ການຕະຫຼາດ, ແລະ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ, ມີປະສົບການໃນດ້ານສິລະປະການເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າພໍໃຈ. ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ນາທານ ໂບວເວັນ (Nathan Bowen) ເຄີຍຮັບຜິດຊອບຕິດຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນໂປຣແກຣມຄວາມຊື່ສັດຂອງລູກຄ້າໃຫ້ກັບກຸ່ມໂຮງ ແຮມຂອງອົສຕາລີທີ່ໂດດເດັ່ນ, ຮາມິລຕັນ ໄອສແລນ (Hamilton Island).

ນາທານ ໂບວເວັນ
ນາທານ ໂບວເວັນ (ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານສູງສຸດ)

ນາທານມີຄວາມຫຼົງໄຫຼໃນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ການຕະຫຼາດທີ່ຂັບເຂື່ອນດ້ວຍຂໍ້ມູນ, ແລະ ອີກຫຼາຍໆຊ່ວງເວລາທີ່ເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງທຸລະກິດກັບລູກຄ້າເກີດຂຶ້ນ. ລາວເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງດ້ານການຈັດການຂໍ້ມູນ ແລະ ດ້ານການປັບປຸງຂັ້ນຕອນການດຳເນີນງານ ພ້ອມກັບຄວາມຊຳນານໃນການຈັດການຄຸນນະພາບຂອງຂໍ້ມູນ ແລະ ວິເຄາະບົດລາຍງານ. ຄວາມຄິດຂອງລາວຫຼາຍອັນເກີດຈາກຄວາມຫຼົງໄຫຼໃນການຍົກປະເດັນທີ່ເປັນບັນຫາລະດັບໂລກຂຶ້ນມາ ເຊັ່ນ: ບັນຫາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະມີສ່ວນຮ່ວມຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ. ເມື່ອໃດທີ່ລາວບໍ່ໄດ້ວາງແຜນຂັ້ນຕໍ່ໄປກ່ຽວກັບໂຄງການທີ່ລາວຫຼົງໄຫຼ, ນາທານ ກໍ່ຈະໄປສຳຫຼວດໂລກຮອບໆຕົວລາວ ແລະ ຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃນນັ້ນ.

ຄຣິສຕີ ເຟຣເທີ
ຄຣິສຕີ ເຟຣເທີ (ຫົວໜ້າຝ່າຍເຕັກນິກ)

ຄຣິສຕີ ແມ່ນນັກພັດທະນາແອັບພລີເຄຊັນ ພ້ອມດ້ວຍປະສົບການ 20 ກວ່າປີໃນການເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດໃຫ່ຍໆລະດັບໂລກ. ດ້ວຍໃບຢັ້ງ ຢືນໃນທັກສະການພັດທະນາຊອຟແວ, ຈາວາ ແລະ ໄມໂຄຣຊອຟ, ແລະ ປະສົບການໃນຂະແໜງອຸດສາຫະກຳທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຄຣິສຕີ ຈຶ່ງໄດ້ຍ້າຍຫຸ້ນຂອງລາວຈາກແມກໂຄຣ-ເມົາເທິນ.
ເວລາທີ່ ຄຣິສຕີ ບໍ່ໄດ້ຫຍຸ້ງກັບການອອກແບບແຜນອະນາຄົດຂອງ Enkidu ຫຼື ສ້າງລູກຫຼິ້ນໃໝ່ໆຄັກໆໃຫ້ກັບແອັບພລີເຄຊັນ. ຄຣິສຕີກໍ່ຈະໃຊ້ເວລານຳການສ້າງຫຸ່ນຍົນຊື້ຂາຍແລກປ່ຽນໃນຕະຫຼາດຫຸ້ນ FOREX, ໃຊ້ເວລານຳລູກຂອງລາວສອງຄົນ , ຫຼື ຝຶກ yoga.

ສກ໊ອດ ເຟຣເທີ
ສກ໊ອດ ເຟຣເທີ (ຫົວໜ້າສະຖາປະນິກ)

ສກ໊ອດເປັນສະຖາປະນິກທາງດ້ານການສ້າງແພລັດຟອມຕ່າງໆຂອງໄມໂຄຣຊອຟ ແລະ ເປັນຊ່ຽວຊານກ່ຽວກັບເຕັກໂນໂລຊີດ້ານພື້ນທີ່ ເກັບ ແລະ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນອອນລາຍ໌ ພ້ອມກັບປະສົບການ 18 ປີ ໃນການນຳພາ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາທີມພັດທະນາຊອຟແວ. ດ້ວຍຄວາມຮູ້ທາງດ້ານຫຼັກການພັດທະນາຕ່າງໆ ແລະ ເຕັກ ໂນໂລຊີໃໝ່ໆ, ສກ໊ອດຈຶ່ງຮູ້ວິທີທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສະຖາປັດຕະຍາກຳ ຂອງ Enkidu ມີປະສິດທີພາບສູງສຸດໄດ້. ສກ໊ອດຍັງເປັນຜູ້ທີ່ມີ ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຫຼົງໄຫຼກ່ຽວກັບການດຳນ້ຳ ພ້ອມທັງເພີດເພີນ ໄປກັບການສ້າງສະຖາປັດຕະຍາກຳແບບ 3 ມິຕິ ໃນຮູບແບບຂອງ ເລໂກ້ ໃນເວລາພັກຂອງລາວ.