ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ຮູ້ຈັກກັບພວກເຮົາ

ການເດີນທາງຮອບໂລກ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດທ່າມກາງຊຸມຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ທີມງານຂອງພວກເຮົາໄດ້ເຫັນໂລກໃນມຸມມອງໃໝ່ໆ. ແລະກໍ່ແມ່ນແນວຄິດນີ້ເອງທີ່ເປັນສິ່ງທີ່ຈຸດປະກາຍເຮັດໃຫ້ເກີດມີ Enkidu. ເລິ່ມຈາກແວດວົງຂອງທຸລະກິດທ້ອງຖິ່ນພາຍໃນປະເທດລາວ ແລະ ຜັນຂະຫຍາຍຕໍ່ໃນປະເທດ ເອວ ຊາລວາດອຣ ກັບບັນດາເຈົ້າຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍທີ່ມີຄວາມຫຼົງໄຫຼ, Enkidu ໃນປັດຈຸບັນມີຢູ່ໃນບຣິສເບນ, ປະເທດອົສຕາລີ, ບ່ອນທີ່ເປັນຖານທີ່ຕັ້ງຂອງພວກເຮົາ.

ຊ່ວງເວລາທີ່ເຮົາອຸທານອອກມາວ່າ “ອະ-ຮ່າ”

ຫຼັງຈາກການກິນພິດຊ່າຫຼາຍຄັ້ງຢູ່ທີ່ຮ້ານອາຫານອີຕາລີແຫ່ງໜຶ່ງ, ພວກເຮົາໄດ້ສັງເກດຈຸດປ່ຽນຂອງວິທີທີ່ພວກເຮົາຖືກປະຕິບັດໃນນາມທີ່ເປັນລູກຄ້າ. ພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນຄົນແປກໜ້າອີກຕໍ່ໄປ, ແຕ່ພວກເຮົາຖືກທັກທາຍໂດຍການເອີ້ນຊື່. ພວກເຮົາບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເບິ່ງເມນູ, ເພາະພວກເຂົາຮູ້ວ່າພວກເຮົາມັກກິນຫຍັງ.

ທຸກຢ່າງເປັນໄປຕາມທຳມະຊາດ, ພວກເຮົາຖ່າຍຮູບເຊຟຟີຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ໂພສແນະນຳຮ້ານນັ້ນໃຫ້ກັບໝູ່ຂອງພວກເຮົາທຸກຄົນ. ແລະຜົນທີ່ໄດ້ກໍ່ຄື ພວກເຮົາໄປກິນຢູ່ຮ້ານນັ້ນຖີ່ກ່ອນເກົ່າ ພ້ອມກັບຈຳນວນຄົນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ. ແລະນັ້ນກໍ່ແມ່ນຊ່ວງເວລາທີ່ “ອະ-ຮ່າ” ຂອງພວກເຮົາ – ພວກເຮົາບໍ່ແມ່ນຄົນແປກໜ້າຕໍ່ກັນອີກຕໍ່ໄປ, ແຕ່ພວກເຮົາຍັງໄດ້ສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ມີຜົນຕອບແທນ, ມີຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ທັງຜູ້ຂາຍ ແລະ ລູກຄ້າ.

ຈາກດີ ກາຍເປັນ ດີເລີດ

ພວກເຮົາຢາກເກັບຮັກສາຄວາມຮູ້ສຶກປະທັບໃຈທີ່ເຮັດໃຫ້ປະສົບການທີ່ດີຢູ່ແລ້ວກາຍເປັນສິ່ງທີ່ດີເລີດ. ຊ່ວງເວລາແບບນັ້ນແມ່ນບໍ່ສາມາດບັງຄັບໃຫ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້. ທຸກຢ່າງເກີດຂຶ້ນເອງໂດຍຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມກັບເຈົ້າຂອງຮ້ານ, ຕົວຢ່າງເຊັ່ນການທີ່ທ່ານໄດ້ສິດທິພິເສດໃນການເລືອກສັ່ງເມນູລັບຂອງຮ້ານ, ການທີ່ພວກເຂົາຈື່ວັນເກີດຂອງທ່ານໄດ້, ຫຼື ການທີ່ໄດ້ຮັບຂອງແຖມໃນຍາມທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ຄາດຫວັງຫຍັງໄວ້.

ພວກເຮົາເອີ້ນຊ່ວງເວລານີ້ວ່າ “cherry-on- top” ເພາະວ່າມັນເປັນຂອງສິດທິພິເສດນ້ອຍໆທີ່ເຮັດໃຫ້ປະສົບການໃນຊີວິດປະຈຳວັນແຕກຕ່າງໄປຈາກເດີມ.

ຫຼັກປັດຊະຍາຂອງພວກເຮົາ

ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຫຼັກການທີ່ເປັນແກນຊ່ວຍຊີ້ນຳພວກເຮົາຕໍ່ກັບທາງເລືອກຕ່າງໆ

ນີ້ແມ່ນ 4 ຫຼັກການຂອງພວກເຮົາສຳລັບການສ້າງສາຍພົວພັນຕ່າງໆທີ່ມີຜົນຕອບແທນ:

  • ພວກເຮົາປ່ຽນທຸລະກຳຕ່າງໆໃຫ້ກາຍເປັນການມີສ່ວນຮ່ວມນຳກັນ
  • ພວກເຮົາປ່ຽນກິດຈະວັດປະຈຳວັນໃຫ້ກາຍເປັນພິທີການຕ່າງໆ
  • ພວກເຮົາປ່ຽນບັດທຳມະດາໃຫ້ກາຍເປັນການເດີນທາງ/ປະສົບການຂອງລູກຄ້າ
  • ພວກເຮົາປ່ຽນລູກຄ້າໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂອງທ່ານ

ສັ່ນສະເທືອນອຸດສາຫະກຳດັ່ງກ່າວ

ໃນຍຸກທີ່ຜ່ານມາແນວຄວາມຄິດຜົນຕອບແທນໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກພັດທະນາໃຫ້ລໍ້າໜ້າໄປຈາກການໃຊ້ບັດ ແລະ ການເຮັດທຸລະກຳຕ່າງໆຫຼາຍປານໃດ. ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາສັງເກດເບິ່ງເຕັກໂນໂລຊີຂອງຜົນຕອບແທນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່ໃນປະເທດອົສຕາລີ ແລະ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ເຫັນວ່າເທັກໂນໂລຊີດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ຢຶດເອົາຄວາມປະທັບໃຈສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ຮູບແບບການມີສ່ວນຮ່ວມ ເມື່ອທ່ານສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ມີຜົນຕອບແທນທີ່ແທ້ຈິງລະຫວ່າງລູກຄ້າ ແລະ ເຈົ້າຂອງຮ້ານ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເພື່ອມາປະຕິວັດປະສົບການ, ພວກເຮົາຈຶ່ງຕັດສິນໃຈພັດທະນາແພລັດຟອມທີ່ເຮັດໃຫ້ການພົວພັນທີ່ມີຜົນຕອບແທນເປັນໃຈກາງຂອງສິ່ງທີ່ພວກເຮົານຳສະເໜີ. ພວກເຮົາປ່ຽນບັດທຳມະດາໃຫ້ກາຍເປັນສາຍພົວພັນຕ່າງໆ ແລະ ປ່ຽນການເຮັດທຸລະກຳຕ່າງໆໃຫ້ການເປັນການມີສ່ວນຮ່ວມ.

ຕິດຕາມການເດີນທາງຂອງພວກເຮົາ

ເປີດຕົວໃນຊ່ວງໄຕມາດທຳອິດຂອງປີ 2018, Enkidu ຈະສະເປີດຕົວໃນເມືອງທີ່ຄວາມຄິດນີ້ໄດ້ຖືກລິເລີ່ມຂຶ້ນ – ນັ້ນກໍ່ຄືນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປະເທດລາວ. ນອກຈາກການເປີດຕົວແລ້ວ, ທ່ານຢາກຮູ້ວ່າຢູ່ບ່ອນໃດຂອງວຽງຈັນແມ່ນບໍ່? ອືມ, ຫາກທ່ານມີຈິດວິນຍານຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ, ຂ້າງໜ້າຍັງມີອີກຫຼາຍການພະຈົນໄພທີ່ຈະມາເຖິງ….

ຕິດຕາມພວກເຮົາທາງ Instagram ໄດ້ທີ່ @enkidu.app ເພື່ອຕິດຕາມຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການເດີນທາງຂອງ Enkidu.