ກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ສາຍພົວພັນທີ່ມີຜົນຕອບແທນ

ພວກເຮົາຂະຫຍາຍສາຍພົວພັນທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນລະຫວ່າງ ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ກັບ ລູກຄ້າ – ເພື່ອການມີສ່ວນຮ່ວມນຳກັນ, ປະສົບການດຽວກັນ ແລະ ຊຸມຊົນອັນດຽວກັນ ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ

ແອັບພລີເຄຊັນຂອງພວກເຮົາອີງໃສ່ຫຼັກການ ຢູ່ 4 ຢ່າງ:

What we're about
ປ່ຽນທຸລະກຳຕ່າງໆໃຫ້ກາຍເປັນການມີສ່ວນຮ່ວມນຳກັນ

ປ່ຽນທຸລະກຳຕ່າງໆໃຫ້ກາຍເປັນການມີສ່ວນຮ່ວມນຳກັນ

ພວກເຮົາຕັ້ງໃຈຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ແທ້ຈິງ ກັບ ລູກຄ້າຂອງທ່ານ

ປ່ຽນກິດຈະວັດປະຈຳວັນ ໃຫ້ກາຍເປັນພິທີການຕ່າງໆ

ປ່ຽນກິດຈະວັດປະຈຳວັນ ໃຫ້ກາຍເປັນພິທີການຕ່າງໆ

ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈເຖິງການເຊື່ອມຕໍ່ທາງອາລົມໃນຮູບແບບຕ່າງໆ ຈຶ່ງສາມາດແຍກພິທີການຕ່າງໆ ອອກຈາກກິດຈະວັດທົ່ວໄປໄດ້

ປ່ຽນບັດທຳມະດາໃຫ້ກາຍເປັນປະສົບການຂອງລູກຄ້າ

ປ່ຽນບັດທຳມະດາໃຫ້ກາຍເປັນປະສົບການຂອງລູກຄ້າ

ພວກເຮົາເຮັດໄດ້ຫຼາຍກວ່າການຊຳລະເງິນ ເພື່ອເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບຊີວິດປະຈຳວັນຂອງລູກຄ້າທ່ານໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ

ປ່ຽນລູກຄ້າໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂອງທ່ານ

ປ່ຽນລູກຄ້າໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂອງທ່ານ

ພວກເຮົາໃຫ້ສິດລູກຄ້າຂອງທ່ານໃນການສະຫຼອງສາຍພົວພັນຂອງພວກເຂົາກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ

ບົດຄວາມກ່ຽວກັບພວກເຮົາ

ອັນໃດແມ່ນຕົວທ່ານ?

ເພື່ອທຸລະກິດ ຫຼື ເພື່ອຄວາມພຶງພໍໃຈ

ແອັບພລີເຄຊັນຂອງພວກເຮົາເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເພີ່ມພູນປະສົບການຕ່າງໆໃຫ້ທັງລູກຄ້າ ແລະ ບັນດາທຸລະກິດ, ໂດຍການສະໜອງແນວທາງຮອບດ້ານທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຄວາມຊື່ສັດໄດ້


ຊຸກຍູ້ໃຫ້ລູກຄ້າຂອງທ່ານມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງແທ້ຈິງ, ມີຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນທ່ານ ໂດຍຜ່ານປັດຊະຍາສາຍພົວພັນທີ່ມີຜົນຕອບແທນຂອງພວກເຮົາ

Enkidu : ສຳລັບທຸລະກິດ

ຊຸກຍູ້ໃຫ້ລູກຄ້າຂອງທ່ານມີສ່ວນຮ່ວມຢ່າງແທ້ຈິງ, ມີຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ສະໜັບສະໜູນທ່ານ ໂດຍຜ່ານປັດຊະຍາສາຍພົວພັນທີ່ມີຜົນຕອບແທນຂອງພວກເຮົາ

ເຂົ້າຮ່ວມນໍາພວກເຮົາ
ສຳຜັດກັບຂໍ້ສະເໜີຈາກບັນດາທຸລະກິດທີ່ທ່ານມັກ ແລະ ຮັບລາງວັນເປັນຜົນຕອບແທນໃນການສ້າງສາຍພົວພັນຕ່າງໆ, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລ້ອມ.

Enkidu : ສຳລັບຄວາມພຶງພໍໃຈ

ສຳຜັດກັບຂໍ້ສະເໜີຈາກບັນດາທຸລະກິດທີ່ທ່ານມັກ ແລະ ຮັບລາງວັນເປັນຜົນຕອບແທນໃນການສ້າງສາຍພົວພັນຕ່າງໆ, ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຜົນກະທົບທາງສິ່ງແວດລ້ອມ.

ທົດລອງເບິ່ງ

ເປັນຫຍັງຕ້ອງເຂົ້າຮ່ວມນຳພວກເຮົາ?

ດຶງດູດ ແລະ ຮັກສາລູກຄ້າຫຼາຍຂຶ້ນ

ຄວາມຊື່ສັດທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງລູກຄ້າຕໍ່ກັບທຸລະກິດ ແມ່ນເປົ້າໝາຍອັນສູງສຸດຂອງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ; ລູກຄ້າທີ່ຊື່ສັດຈະກາຍເປັນຜູ້ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມເລື້ອຍໆ ແລະ ເປັນຜູ້ຊ່ວຍໂຄສະນາສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂອງທ່ານໄປໃນຕົວ. Enkidu ຊ່ວຍທ່ານສ້າງສາຍພົວພັນທີ່ມີຜົນປະ ໂຫຍດຮ່ວມກັນ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ມາຢ້ຽມຢາມກາຍເປັນລູກຄ້າທີ່ຊື່ສັດ, ແລະ ເປັນລູກຄ້າໃນໄລຍະຍາວ ໄປຈົນເຖິງການເປັນໝູ່ເພື່ອນຕະ ຫຼອດຊີວິດ.

ປ່ຽນລູກຄ້າໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ສົ່ງເສີມທຸລະກິດຂອງທ່ານ

  • ພວກເຮົາຈະປ່ຽນລູກຄ້າທົ່ວໄປ ໃຫ້ກາຍເປັນຜູ້ສົ່ງເສີມທຸລະກິດທີ່ຫ້າວຫັນ. ແອັບພລີເຄຊັນຂອງພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນໃຫ້ລູກຄ້າແບ່ງປັນປະສົບການທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພວກເຂົາໃຫ້ກັບໝູ່ເພື່ອນຜ່ານທາງສື່ສັງຄົມອອນລາຍ໌
  • ສື່ສັງຄົມອອນລາຍ໌ ສາມາດປ່ຽນໃຫ້ຄຳບອກເລົ່າແບບປາກຕໍ່ປາກກາຍເປັນສິນຄ້າໄດ້, ເຮັດໃຫ້ລູກຄ້າມີອຳນາດຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການຊຸກຍູ້ໃຫ້ທຸລະກິດຕ່າງໆທີ່ພວກເຂົາມັກ ໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດ

ປ່ຽນພະນັກງານໃຫ້ເປັນຜູ້ຕາງໜ້າ

  • ພະນັກງານຂອງທ່ານສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ຫຼາຍກວ່າການຊົງກາເຟ ແລະ ຈັດການເງິນສົດ; ພວກເຂົາເປັນໜ້າຕາຂອງທຸລະກິດທ່ານ, ແລະ ເປັນຊ່ອງທາງສື່ສານທີ່ດີທີ່ສຸດລະຫວ່າງທ່ານ ກັບລູກຄ້າຂອງທ່ານ
  • ການສະໜັບສະໜູນພຶດຕິກຳການດຳເນີນການທີ່ໂດດເດັ່ນຂອງພະນັກງານທ່ານ ກໍປຽບເໝືອນການຍົກລະດັບພາບລັກໃຫ້ກັບທຸລະກິດຂອງທ່ານ ແລະ ມັນກໍດູດີສະເໝີ. ແລະ ສ່ວນທີ່ດີທີ່ສຸດ ແມ່ນທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ຜ່ານແອັບພລີເຄຊັນຂອງພວກເຮົາ
ເຂົ້າຮ່ວມນຳພວກເຮົາ