ຟຣີສຳລັບທຸກຄົນ

ທົດລອງນຳໃຊ້ນຳພວກເຮົາຕອນນີ້, ຈະບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃດໆເລີຍ, ແຕ່ເມື່ອພວກເຮົາຜ່ານໄລຍະເບຕ້າໄປແລ້ວ, ລູກຄ້າທຸລະກິດຂອງພວກເຮົາ ຈະຕ້ອງໄດ້ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມການໝັກເປັນສະມາຊິກ. ແຕ່ໃນຕອນນີ້, ຂໍໃຫ້ທ່ານເພີດເພີນໄປກັບການນຳໃຊ້ ແລະ ສິ່ງທີ່ພິເສດຕ່າງໆທີ່ Enkidu ສາມາດສະໜອງໃຫ້ທ່ານໄດ້!